"دیگو آرماندو مارادونا" یکی از بزرگترین فوتبالیست‌های جهان بود. مارادونا امروز و در سن 60 سالگی درگذشت. در اینجا نگاهی می اندازیم به زندگی رنگارنگ او در زمین فوتبال و خارج از مستطیل سبز؛

کد خبر: ۴۸۴۸۵۶
ارسال نظر