بانک مرکزی اعلام کرد؛

هیچ اوراق بدهی در مرحله چهارم به فروش نرسید / عدم فروش اوراق بدهی در دو هفته گذشته

طی برگزاری چهارمین مرحله حراج اوراق بدهی، سفارشی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی ریالی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دریافت و ثبت نشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ همچنین در هفته منتهی به ٢۵ خردادماه، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس به فروش نرسید.

این در حالی است که در این مرحله ٢٢ هزار و ٢۵٠ میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده‌بود.هفته گذشته نیز هیچ اوراق بدهی به فروش نرسیده بود.

طی چهار هفته گذشته در مجموع فروش اوراق بدهی به ٢ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان رسیده‌ که مربوط به فروش مراحل اول و دوم بوده‌است.

مرحله پنجم فروش اوراق بدهی هفته آینده با عرضه مجدد  ٢٢ هزار و ٢۵٠ میلیارد تومان اوراق بدهی ادامه می‌یابد.

ارسال نظر

آخرین خبر ها