{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

📌معاون کل وزارت بهداشت: شدت بیماری در قشرهای ضعیف بیشتر است ، خانوارهای با در آمد کم افراد روز مزد شاغلین بخش خصوصی در خطر از دست دادن شغل هستند.

حجم ویدیو: 2.56M | مدت زمان ویدیو: 00:00:57
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها