{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

روحانی: یک میلیون تومان به همراه یارانه اردیبهشت ماه پرداخت می‌شود، بتدریج در اختیار خانواده ها قرار میگیرد برای کسب و کارهای آسیب دیده رقمی در نظر گرفته شد. در مجموع اقدامات خوبی در کشور نجام گرفته است.

حجم ویدیو: 4.23M | مدت زمان ویدیو: 00:01:33
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها