{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

روحانی گفت: وقتی به مردم می گوییم در خانه بمانند، باید اولویت ها را ذکر کنیم. کلی گویی نکنیم، وگرنه کسی به توصیه ها عمل نمی کنند.

حجم ویدیو: 6.13M | مدت زمان ویدیو: 00:02:17
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری