کد خبر 58
A

مدیر کل دفتر ثبت آثار و حفظ میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گفت:حفاظت از میراث معنوی "دانش دریانوردی و لنج سازی سنتی خلیج فارس"که چندی پیش به ثبت جهانی رسید،نیازمند همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و کشتیرانی ها است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر
<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>