کد خبر 57
A
بحران اقتصادی به صنایع کشتیرانی رسید؟

؛با وجود این کاهش در کشتی های فله بر ؛تعداد سفارشات ساخت کشتی‌های کانتینربر با افزایش 100 درصدی روبرو شد و از 145 فروند در سال 2010 به 336 فروند در سال 2011 بالغ شد. تعداد سفارشات ساخت تانکر در جهان نیز کاهش یافت و از 331 فروند در سال 2010 به 216 فروند در سال 2011 رسید.

ارسال نظر

عناوین بیشتر
<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>