بانک مرکزی ضوابط پرداخت ارز به رانندگان بین المللی را اعلام کرد.

اینفوگرافیک