اینفوگرافی زیرنرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات خانوارهای شهری در دوره ۹۶-۱۳۹۰ را نشان می‌دهد.

اینفوگرافیک