سیدمسعود میرکاظمی

عنوان شغل

رییس سازمان برنامه و بودجه

معاون رییس‌ جمهور

 

مدرک تحصیلی

دکترای مهندسی صنایع؛ دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی مهندسی صنایع

 

 

 

سوابق اجرایی

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

نماینده مجلس شورای اسلامی دوره نهم

وزیر نفت دولت نهم

وزیر بازرگانی دولت نهم

مدرس دانشگاه‌ امام حسین، علم و صنعت ایران و امام صادق

رییس دانشگاه شاهد

مشاور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

مدیرعامل اتکا متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 

 

توضیحات

مسعود میرکاظمی متولد سال ۱۳۳۹ است. ابراهیم رییسی در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ با صدور حکمی او را به سمت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد.