گذرگاه های دیدنی در ادموندسکلم، جمهوری چک را به یکی از مقاصد گردشگران تبدیل کرده است.

کد خبر: ۵۸۵۵۶۶
ارسال نظر