کد خبر 433525

تصویب افزایش سرمایه ۵۶ درصدی «کاسپین»

هیأت مدیره داروسازی کاسپین تأمین افزایش سرمایه ۵۶ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.

ت

ارسال نظر