کد خبر 555259

قایدی در تمرین الاهلی!

روزنامه اماراتی مدعی حضور قایدی در تمرینات الاهلی شد!

ارسال نظر