{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کنگره ملی الماسهای درخشان
  • وزیر خارجه کشورمان در «کنگره ملی الماسهای درخشان» تاکید کرد، آنچه کشور ما را حفظ کرده و در برابر سختی‌ها و فشارها باعث شده این کشور به پیش برود و در برابر زورگوها و قلدرها تسلیم نشود فرهنگ ایثار و شهادت است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر