{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کاهش حافظه
  • از آن به‌عنوان دومین ماده مخدر در ایران یاد می‌شود. پلیس موادمخدر بارها نسبت به مصرفش هشدار داده اما به نظر می‌رسد میزان شیوع آن درحال افزایش است؛ هرچند که آمار جدیدی از مصرف آن وجود ندارد. ماده مخدر «گل»، بیش از همه در میان دانش‌آموزان و دانشجویان مصرف می‌شود.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر