{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کالای کوپنی
  • موهای سرش همگی سفید شده است. کیف سامسونت قدیمی‌اش را دارد و هرجلسه‌ای که می‌رود همراهش است. کت و شلوار می‌پوشد و عینکی با فرم بزرگ دارد. طی چند سال گذشته وقتش را صرف تاسیس انجمنی برای مبارزه با فساد کرده و عده‌ای دانشجو را سرگرم تدوین مقالاتی علمی و گاهی آماری برای ترویج ایده فسادستیزی می‌کند.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر