{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کار مفید
  • همه انسان‌ها از بزرگ و کوچک گرفته تا پیر یا کودک از تحسین و مورد تشویق قرارگرفتن لذت می‌برند.

  • تنبلی یعنی انجام ندادن کار مفید و انجام کار غیر مفید. با تنبلی کردن، حساب کارها از دستمان خارج شده و متوجه نیستیم در طول یک روز، چه مقدار زمان را هدر می‌دهیم.

  • میزان کار مفید موجود در ایران در خوشبینانه ترین حالت ممکن در هفته به 11 ساعت نیز نمی‌رسد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر