{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
پیشگیری از جرایم
  • خانواده ها لازم است برقراری ارتباط موثر با دیگران را آموزش دیده و به فرزندانشان نیز آموزش دهند. آموزش دیدن این مساله در دوران کودکی به عنوان یکی از مهارت های زندگی در بطن خانواده، می تواند از بروز بسیاری از جرایم در بزرگسالی پیشگیری کند.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر