{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
وقت آزاد
  • یک روز شلوغ دیگر به پایانش نزدیک می‌شود و خسته و بی‌رمق، شروع می‌کنید به جمع و جور کردن وسایل‌تان. امروز هم صبح زود رسیده بودید و حالا هم دیرتر از همه دارید شرکت را ترک می‌کنید، اما حس رضایتی در خود نمی‌بینید. حتی برعکس، احساس می‌کنید انگار امروز هیچ‌کار مهمی انجام نداده‌اید.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر