{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
وزیربهداشت
  • وزیر بهداشت از نسخه‌نویسی الکترونیکی و جمع‌کردن دفترچه‌های کاغدی به عنوان تنها راه جمع کردن بازار غیررسمی فروش دارو در بازارهایی همچون ناصر خسرو نام برد.

  • آیا ممکن است شرکتی ارز با نرخ دولتی دریافت کند و دارو وارد نکند؟ بله، اما مدیر آن شرکت باید فرار کند و پنهان شود. رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می‌گوید چنین تخلفاتی بلافاصله مشخص می‌شود و امکان فعالیت آن شرکت را سلب می‌کند.

  • در این ویدیو انتقادات صریح یک دانشجوی پزشکی در جلسه با وزیر بهداشت را می‌بینید .صحبت‌های این دانشجوی دختر حواشی زیادی را به دنبال داشته‌است .

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر