{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
هنر معاصر
  • 40 درصد فروش حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه برای هنر ایران

    حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بونامز با فروش یک میلیون سیصد و بیست هزار پوندی، اول ماه مه مصادف با ۱۱ اردیبهشت‌ماه در لندن به کار خود پایان داد.

  • لیلیت تریان هنرمند مجسمه سازِ ایران و از پیشگامانی هنر نوگرای معاصر، بعد از عمری پر بار، درسن 88 سالگی درگذشت. از او مجسمه های متعددی به جای مانده است که هرکدام از آن ها در تاریخِ هنر ایران جایگاهی ویژه دارند. مجسمه‌ی "مادر و فرزند"، "مسروب ماشتوتس" و "یپرم خوان" از جمله این آثار هستند.

  • از آن جایی که هنرِ معاصر ایران در تمامِ شاخه ها گستره تر و فعال تر شده، نیاز به مباحثه و گفت وگو درباره‌‌‌ اقتصادِ هنر بیش از پیش احساس می شود.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر