همسرکشی
  • مرد معتاد به خاطر اینکه نمی‌توانست مهریه همسرش را بدهد او را به قتل رساند اما خودش نیز پس از ۴ سال به دار مجازات…

  • سیلی محکم شوهر به صورت همسرش باعث شد زن جوان در اقدامی جنون آمیز چاقوی آشپزخانه را در قلب او فرو کند.

  • ۱۵ سال پیش با هم ازدواج کردند و زندگی عاشقانه‌شان شروع شد. ثمره زندگی‌شان دو دختر ۱۱ ساله و ۲۳‌ماهه بود. اما آن‌ها به…

  • زنی که شوهرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده است، با ارسال پرونده‌اش به دادگاه کیفری استان تهران به‌زودی پای میز محاکمه …

  • مرد جوان که پس از دعوت همسرش به یک هتل در تهران او را به قتل رسانده بود، از سوی قضات دادگاه کیفری استان تهران به قصاص…

  • مرد جوان که در جریان یک درگیری خانوادگی همسر سوم خود را به قتل رسانده بود پس از ۱۱ سال با تلاش واحد صلح و سازش…

  • مرد جوانی که به‌خاطر سوء ظن به همسرش او را به هتلی در شرق تهران کشانده و با ضربات چاقو کشته بود، صبح دیروز در شعبه ۲…

  • مرد جوان که به بهانه ارتباط با اجنه همسرش را به قتل رسانده بود با درخواست قصاص از سوی خانواده مقتول بزودی در دادگاه…

  • مرد نگهبان که نمی‌توانست از عهده مخارج زندگی‌اش بربیاید وقتی با مخالفت همسرش برای بازگشت به شهرستان زادگاهش…

  • اختلافات خانوادگی که به همسرکشی منتهی می‌شود در هر پرونده با توجه به وضعیت مالی، فرهنگی و عاطفی متفاوت است و هر کدام…

عناوین بیشتر