هلدینگ سرمایه گذاری معادن و فلزات
  • مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری معادن و فلزات؛

    عصاری، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری معادن و فلزات در حاشیه رینوتکس ۲۰۱۹ در پاسخ به اقتصاد آنلاین گفت: بومی سازی…

عناوین بیشتر