{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
مواد غذایی سالم
  • باید بدانید که با رعایت اصولی ساده می‌شود قندخون را کنترل کرد و از خطر این بیماری تلخ در امان ماند.اگر به‌طور ژنتیکی دچار این بیماری نیستید و یا اینکه هنوز مبتلا نشده‌اید می‌توانید با انتخاب مواد غذایی سالم و متنوع خودتان و خانواده‌تان را از این بیماری دور کنید.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر