مهدی موذن
  • عضو هیات مدیره شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور؛

    عضو هیات مدیره شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور با اشاره به اینکه مسکن پیشران و عهده دار لوکوموتیو اقتصاد…

عناوین بیشتر