معلولین
  • بانک مرکزی در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی شبکه بانکی، ‌به مناسبت روز جهانی نابینایان و ضرورت بهره‌مندی هموطنان نابینا…

  • در جای خالی سیامند رحمان در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین گل و عکس او را قراردادند.

عناوین بیشتر