{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
مشتری نفتی
  • هند دومین مشتری نفتی ایران است و آن‌طور که این روزها در خبرها دیده می‌شود، روابط این دو کشور در حال تقویت بوده و به‌نظر می‌رسد که جای هند در لیست مشتریان نفتی ایران حفظ شده است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر