محمدحسین صابر
  • رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پاسخ داد؛

    رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: به بیش از ۹۵ درصد مردم یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می‌شود و در خصوص توزیع…

عناوین بیشتر