{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
مافیای دارو
  • وزیر بهداشت اظهار کرد: قطعا اجازه نمی‌دهیم مافیا در زمینه تولید داخلی دارو مشکلی ایجاد کند و نباید هم خیلی روی این جریان حساب باز کنیم.

  • شرایط اقتصادی ایران وضعیت مطلوبی ندارد. از یک‌سو جلسات هر روزه دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد که فساد سازمان‌یافته و گسترده‌ای در کشور حکم‌فرما شده است و از سوی دیگر، نرخ تورم و شاخص‌های متغیر بازار به این نکته دلالت دارند که اقتصاد ایران ثبات کافی ندارد. در

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر