{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ماشینی شدن کارها
  • سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با تشریح وضعیت کار در جهان آینده تشریح کرد نیمی از کارها ماشینی می‌شود و 14 درصد هم در خطر ماشینی شدن قرار می‌گیرد بنابراین با بیکاری زیادی مواجه خواهیم شد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر