{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
لوح های هخامنشی
  • در ویدیو زیر بازگشت لوح‌های هخامنشی به ایران را می‌بینید . وزیر گردشگری دراینباره گفت : پیگیری ها برای بازگشت 17 هزار اثر تاریخی دیگر ادامه دارد .چهارشنبه دهم مهر، این آثار تاریخی بعد از ۸۴ سال در موزه مادر ایران نمایش داده می‌شوند.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر