{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
قناعت
  • علی کودک 11 ساله ای است که موقع خرید هیچ وقت بیش از نیازش چیزی طلب نمی کند، هروقت لباسش پاره می شود به مادرش می گوید که آن را بدوزد تا دوباره از آن استفاده کند. علی در روز هیچ وقت چراغ های خانه را روشن نمی کند و هروقت به خانه دیگران برود به آن ها نیز تذکر می دهد که چراغ های اضافی را خاموش کنند.

  • در میان کوچه و بازار تبریز، شهری که تار و پودش را فراز و نشیب‌های تاریخ پر کرده است کاسبانی از جنس عشق نفس می‌کشند که هر روز با توکل به رازقیت الهی دکان می‌گشایند.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر