{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
فرهنگ کار در اروپا
  • در اروپا قوانین سخت‌گیرانه کار در حال کاهش است و کشورها سعی می‌کنند که کار را برای افراد تعدیل کنند تا باعث افزایش بهره وری شود . در ویدیو زیر با یکی از کشورهای منعطف در فرهنگ کاری آشنا میشوید ؛

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر