فرهاد خزائلی
  • نام شهر اهواز مدت زیادی است در رسانه ها شنیده می‌شود. این آوازه، بعد از جنگ، نه به خاطر قدرت اقتصادی بلکه بخاطر بحران…

عناوین بیشتر