{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
علی آزادگان
  • کارشناس نجوم از امکان رصد یک دنباله دار که به تازگی کشف شده است خبر داد و گفت: از همه جای ایران این دنباله دار با تلسکوپ قابل رصد است.

  • رصد پرشهابترین بارش امسال؛

    کارشناس نجوم وقوع زودترین غروب امسال، رصد بارش شهابی جوزایی، رصد عطارد و زهره در بهترین حالت درخشندگی را در تقویم رویداد های نجومی آذر ۹۷ پیش بینی کرده است.

  • کارشناس نجوم از امکان رصد سیاره عطارد بعد از غروب خورشید امروز خبر داد.

  • کارشناس نجوم از همنشینی ماه و سیاره مریخ خبر داد و گفت: امشب بعد از غروب خورشید سیاره مریخ، به صورت خیلی درخشان و قرمز رنگ دیده می شود.

  • کارشناس نجوم از همنشینی ماه و مشتری خبر داد و گفت: امشب سیاره مشتری به دلیل همنشینی با ماه به راحتی قابل رصد و رویت است.

عناوین بیشتر