{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ظرفیت تجاری
  • به منظور بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و بازرگانی بین بخش‌های تولیدی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان، جلسه‌ای با حضور هیات تجار ایرانی فعال در بخش‌های مختلف با هدف بهره‌گیری از پتانسیل‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا امروز جمعه ۸شهریور ۱۳۹۸در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان برگزار شد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر