{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
شیر سویا
  • کمبود خواب با افزایش وزن، گرسنگی در روز بعد و مسائلی مانند قند و انسولین خود مرتبط است.

  • استقبال از شیر غیر‌لبنی در غرب رو به افزایش است. در بریتانیا از هر سه نفر، یکی از شیرهای جانشین استفاده می‌کند.

  • اگر به عدم تحمل لاکتوز مبتلا هستید، به شیر آلرژی دارید، یا یک رژیم غذایی فاقد لبنیات را دنبال می کنید، احتمالا جایگزین های مختلفی را برای شیر امتحان کرده اید. اما اگر برای تامین مواد مغذی، مانند کلسیم و پروتئین به شیر وابسته هستید، باید جایگزین گیاهی آن را هوشمندانه انتخاب کنید.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر