{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
شرکت مارگارین
  • شرکت مارگارین، ماه گذشته ۱۲هزار و ۸۹۲تن از محصولات خود را به فروش رساند که این رقم در مقایسه با متوسط فروش طی شش ماه ابتدایی سال جاری با ۳۸درصد افت همراه بود. لازم به ذکر است درآمد «غمارگ» در نیمه نخست امسال در هر ماه تقریبا ۱۲۴میلیارد تومان ثبت شد که این مقدار با ۴۸میلیارد تومان افت، ماه گذشته به ۷۶میلیارد تومان رسید.

  • مدیر عامل شرکت مارگارین در گفت‌وگوی تفصیلی با اقتصادآنلاین؛

    تخصیص ارز 4200تومانی یکی از اقداماتی بود که مخالفان بسیاری به همراه داشت و حالا ادامه آن بعد از یکسال و نیم آثار خود را بهتر نمایان کرده است. در این میان صنعت روغن یکی از صنایعی است که نه تنها از این یارانه دولتی منتفع نشده بلکه درخواست حذف تخصیص آن را دارند.

عناوین بیشتر