شبکه آب‌رسانی
  • باوجود اعلام بهره‌مندی ۹۸درصدی جمعیت کشور از آب آشامیدنی، هنوز دربرخی از مناطق متصل به شبکه آبفا، برخی از مردم از…

  • وزارت نیرویی که از سرشاخه‌های کارون آب را به قلب ایران منتقل می‌کند، سال‌هاست به مردم غیزانیه در نزدیکی بزرگ‌ترین…

عناوین بیشتر