{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
سیدمحمود احمدی
  • بعد از گمانه‌زنی‌ها و شایعاتی که درباره تغییر در ریاست کل بانک مرکزی وجود داشت، اکنون نوبت به تغییرات در اعضای ۹گانه…

عناوین بیشتر