{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
سعید رضایی
  • غیبت سعید معروف کاپیتان و سعید رضایی مربی تیم ملی برخی حاشیه ها را در روزهای اخیر به وجود آورد و حتی شایعات عجیبی مثل پناهندگی آنها در برخی از رسانه ها و فضای مجازی مطرح شد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر