{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
سردفتران اسناد رسمی
  • در حالی که بیش از یک دهه از آزمون سراسری پذیرش سردفتر اسناد رسمی گذشته است، در آزمون سال گذشته فقط به تعداد دو نفر برای کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، شیراز و... ظرفیت تعیین شده است. به واقع در این مدت مدید، باب ورود به این شغل خطیر تنها از طریق خرید یا معرفی توسط سردفتر بازنشسته یا وراث سردفتر متوفی بوده است.

  • در ویدیو زیر تحلیلی از درآمد نجومی سردفتران اسناد رسمی را می‌بینید . این ویدی نشان می‌دهد ماهی 500 میلیون تومان فقط برای ثبت یک قلم درآمد دارند .

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر