زیربغل
  • خارش مداوم همراه با لکه های قرمز و سلول های مرده پوست، می تواند به رشد قارچ در این بخش از بدن اشاره داشته باشد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر