روغن بنفشه
  • رییس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: توصیه به استعمال روغن بنفشه که اخیرا در فضای مجازی تبلیغ می‌شود…

  • نگاهی به رفتار هنجارشکنان عرصه بهداشت عمومی:

    این روزها «روغن بنفشه» یکی از کلیدواژه‌های شوخی با کرونا در ایران است. شوخی که از دستور یک روحانی مدعی طب اسلامی در…

عناوین بیشتر