روث بیدر گینزبرگ
  • در کنار تابوت قاضی «گینسبرگ»؛

    ترامپ و همسرش ملانیا پس از شرکت در مراسمی که برای ادای احترام به قاضی «روث بیدر گینسبرگ» برگزار شد، توسط جمعیت هو شدند.

  • پیکر قاضی روث بیدر گینزبرگ برای ادای احترام در دیوان عالی آمریکا قرار داده شد.

  • مرگ روث بیدر گینزبرگ، قاضی ارشد آمریکایی، به بحرانی سیاسی در آمریکا تبدیل شده و محافظه‌کاران را در دیوان عالی به برتری …

عناوین بیشتر