{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
رفتار کلامی
  • شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چه رفتارهای کلامی در یک خانواده سالم و شاد نیست؟ یک سری رفتارها در روابط انسانی وجود دارند که به آن‌ها، رفتارهای مخرب گفته می‌شود و بروز این رفتارها در خانواده بین زن و شوهر و گاهی بین والدین با فرزندان‌شان، باعث ناکارآمدی خانواده می‌شود.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر