رضایت فردی
  • حس شادی و خرسندی به معنای نوعی رضایت درونی فرد از خویش است. شاد بودن باعث تقویت سیستم دفاعی بدن و اعصاب می‌شود. در…

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر