{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
رشته اقتصاد
  • رشته اقتصاد اھمیت بسیار زیادی دارد. با استفاده از این دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده و به طور کلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین میشود پس پرواضح است موضوعی این چنین که دارای این درجه از اھمیت است، بسیار مھم و حساس خواھد بود.

  • رشته اقتصاد از گرایش های جذاب رشته مدیریت است که با توجه به آینده شغلی خوبی که دارد توانسته است به بهبود شرکت ها و مؤسسات مالی و بازرگانی کمک بسیاری نماید.

  • رشته اقتصاد جدای از فضای کنکور، ارشد و آزمون و … به خاطر ماهیت علمی و تحلیلی آن برای زندگی شخصی و آینده کاری افراد، کارآمد است. اصول و مبانی علم اقتصاد برخلاف آن چیزی که تصور می­‌شود فقط به درد بازار بورس و یا تحلیل خبری شبکه چهار نمی­‌خورد. این علم به طور مستقیم در زندگی همه ما تاثیر دارد.

  • رشته علوم اقتصادی در مقطع کارشناسی دارای شش شاخه اقتصاد نظری، بازرگانی، کشاورزی، پول و بانکداری، صنعتی و حمل و نقل است و داوطلبان هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی می‌توانند این رشته را انتخاب کنند.

  • رشته اقتصاد جدای از فضای کنکور، ارشد و آزمون و … به خاطر ماهیت علمی و تحلیلی آن برای زندگی شخصی و آینده کاری افراد، کارآمد است. اصول و مبانی علم اقتصاد برخلاف آن چیزی که تصور می­‌شود فقط به درد بازار بورس و یا تحلیل خبری شبکه چهار نمی­‌خورد. این علم به طور مستقیم در زندگی همه ما تاثیر دارد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر