{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
رسول رحیم‌نیا
  • یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛

    یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه وضعیت کنونی بازار سهام تحت تاثیر ورود نقدینگی است اظهار داشت: متقاضیان ورود به بازار سرمایه، مانند همیشه از خرید خرد، ورود بدون بررسی و به دست آوردن تجربه کافی خودداری کنند.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر