{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
دلهره
  • آیا استرس همان اضطراب است یا باید میان این دو تفاوت قائل شد؟ استرس طبیعی است و به علت وجود منبع بیرونی ایجاد می‌شود، یعنی دلیل آن مشخص است و گذری و موقتی است مانند شخصی که می‌داند امتحان دارد و دچار استرس می‌شود.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر