دلخوری
  • گاهی افراد با احساس دلخوری، واکنش‌هایی بد و غیرقابل جبران نشان می‌دهند؛این کار همه چیز را بدتر می کند.در چنین مواقعی…

  • خشم می‌تواند از یک دلخوری ساده شروع شده تا عصبانیت‌های زیاد و غیرقابل کنترل ادامه داشته باشد. مثلا گاهی از شنیدن حرفی…

  • همسرمان را بزرگ کنیم تا خودمان بزرگ شویم؛

    تصمیمات، موفقیت‌ها و شکست‌هایمان را جزئی از حریم شخصی‌مان بدانیم. چه نیازی است که اطرافیان ما از تمامی زندگی ما خبر…

  • هر انسانی کم و بیش اشتباهاتی دارد ولی در این میان آنهایی برنده هستند که میدانند چگونه آن‌را جبران کنند و بار دیگر سعی…

  • ابراز دلخوری‌ها و خستگی‌ها به مقدار کم مانند مسکنی برای استرس‌های‌تان عمل می‌کند و در این مطلب برای‌تان می‌گوییم چرا…

عناوین بیشتر